NOMINACE ARCHITEKTURA // MARTINA LEIBLOVÁ: RODINNÝ DŮM HNÁTNICE


V obci, nedaleko návsi, na jednom z kopcovitých pozemků, navrhuji rodinný dům – v této vesnici první svého druhu – obecní a se třemi bytovými jednotkami. Neobvyklý tvar nepravidelného pentagonu na sebe, mezi okolními vesnickými staveními, v odlišnosti upozorňuje. Jako podstavec mu slouží svažitý terén, kde je situován na vrcholku. Odsazením od uliční čáry nabízí celou svou jižní předzahradu neustále všem obyvatelům Hnátnice. V domě se ukrývá hlavní obytná místnost – světnice, ve které se vše odehrává. Je to místnost tvaru čtverce, přísně středově symetrická, co se týče otvorů ve zdech. Ty se ale směrem k obvodu domu rozbíhají všemi směry a vytváří tak svými ostěními okolní připojené servisní místnosti. Ve světnici by člověk měl mít pocit, že se nachází opravdu uvnitř.

#martinaleiblova #nominacearchitektura #jfk28