NOMINACE ARCHITEKTURA // VALERIE KOUBOVÁ: LESNÍ LÁZNĚ


Návrh se zabývá hledáním nové lázeňské typologie. Zkoumá vazby mezi krajinou a prostorem, mezi prostorem a člověkem. Krajina Slavkovského lesa je protkána hustým lesem se slatiništi a vytváří vhodné prostředí pro rozjímání. Umisťování objektů jemného charakteru vede s krajinou dialog a připravuje návštěvníka na prostorový zážitek samotných lázní.
Cesta lesem lemovaná jemnými objekty vede poutníka do lázní. Ty ho nejdříve pohltí do tmy, do země, ze které vzešla rašelina. Poté následuje cesta na světlo, za vodou s očistnými účinky. Po ponoření do tmy vyjdeme za světlem a znovu hledáme vlastní horizont – pevný bod na naší cestě, podle kterého se orientujeme – vnitřní klid.

více info zde: https://drive.google.com/file/d/1KbmDcFtGCEc1JL2m6PNhAlf_o6aEFv9r/view

#valeriekoubová #nominacearchitektura #jfk28