NOMINACE UMĚNÍ // ALŽBĚTA SKALICKÁ: CIZÍ KŮŽE


Ve svých projektech se zabývám prezentací autorských textů ve veřejném prostoru, zajímám se o působení svého měnícího se zevnějšku vlivem zapůjčených outfitů na sebe i okolí, také o vystavování v institucích komunikujících s veřejným prostorem. #alzbetaskalicka #nominaceumeni #jfk28