NOMINACE UMĚNÍ // ANNA ŠIMRALOVÁ: OBRAZ PROSTORU


Diplomová práce je intervencí do zdevastovaného kostela Panny Marie v Příbenicích. Zabývá se principem zrcadlení. Práce otáčí vztahy, které v daném místě existují. Jde o „ponoření“ do prostoru konkrétního místa. Vytváří se vrstva prostoru, do které není možné vstoupit. V práci se snažím reagovat na dané místo, vdechnout mu „nový“ život. S místem jsem osobně spjatá, řadu let mapuji prostor kostela. Zásah je dočasný, i když zamýšlený jako dlouhodobý. Prvek vody a zrcadlení v křesťanském kostele není náhodná volba. Voda je tu kontrastem, zrcadlem, průhledem a přidanou hloubkou jak v rovině formální tak i obsahové.

#annašimralová #nominaceumeni #jfk28