Porota / JFK#28

Členové poroty pro 28. ročník Ještěda F Kleci

 


Porota oceňuje na vystavených architektonických projektech a uměleckých pracech pestrost a škálu přístupů podporující dialog v akademickém prostředí. Hodnotící proces byl ovšem v důsledku tohoto rozdílného koncepčního pojetí jednotlivých ateliérů ztížený. Porota zejména oceňuje v architektonické sekci Ateliér Stolín – Mičeková za metodiku a komplexní přístup k zadáním i přehlednou prezentaci. V sekci volného umění vyzdvihuje porota ateliér vedený Richardem Loskotem a Jaroslavem Prokešem za propracovanost prezentace.

 

Za architektonickou sekci se porota shodla na třech nominovaných, kterými jsou

Pavla Zahradníková s projektem PROMATORIUM ZVÍŘAT

Valerie Koubová s projektem LESNÍ LÁZNĚ

Martina Leiblová s projektem RODINNÝ DŮM, HNÁTNICE

 

Za absolutní vítězku byla zvolena Pavla Zahradníková. Komise na této práci oceňuje vztah krajiny a stavby v celku i detailu.

 

V umělecké sekci se nominovanými stali:

Karolína Sedláčková s projektem NĚCO Z KRAJINY

Anna Šimralová s projektem ZRCADLENÍ

Alžběta Skalická s projektem CIZÍ KŮŽE

 

Za absolutní vítězku byla vybrána Karolína Sedláčková. Porota v tomto projektu vyzdvihuje způsob autorčina ohledávání konkrétní krajiny doprovázenou hlubokým respektem k prostředí.


Porota by ráda upozornila na další velmi kvalitní projekty:

Umělecká část:

Václav Podesta: Houština, Amálie Švorcová a Dajana Chenová: Večerníček (pracovní název), Filip Zeman: Pilová intervence

Architektonická část:

Nikol Janková: 2222, Petr Pelech: Babičino údolí, Viktorie Majoberová: Reinkarnace lihovaru, Team Hub: Linserka