Michaela Maštrlová / ICELAND GREENHOUSE RESTAURANT / JFK#27


ZADÁNÍ

Návrh skleníku, produkujícího zeleninu a ovoce s přidruženou restaurací a víceúčelovým sálem východně od jezera Mývatn na severu Islandu. Práce ve smyslu mezinárodní soutěže.

KONCEPT

Koncept návrhu je založený na kontrastu, který vyplývá z podstaty samotného zadání. V oblasti s neúrodným sopečným povrchem má vyrůst stavba se zelení uvnitř. Stavba lehká, skleněná, uprostřed těžké kamenité krajiny. Stavba světlá, zářící skrze skleněné plochy umělým osvětlením, umístěná v krajině, ve které je půl roku světlo jen na pár hodin denně.
Ze své podstaty je zadání něco odlišného, nepřirozeného, nezapadajícího. Vnímám to jako fakt, který nepotlačuji, naopak přiznávám.
Navazuji na kontrasty a snažím se podpořit odlišnost, nepřirozenost. Do rozlehlé vlnité divoké krajiny umisťuji kompaktní čitelný objekt s rovnými tvary a ostrými úhly. Do krajiny s nekonečným horizontem umisťuji vertikální stavbu, zelený maják jako orientační bod, v nevyzpytatelné přírodě, pro všechny turisty projíždějící kolem.