Matěj Tobiáš / BODY ZLOMU / JFK#27


Práce si klade za cíl znovuzamyšlení nad centrem Liberce. Místo zaměření na evidentní, známá problémová místa se vracím k obecné definici centra, ze které vychází šest určitelných aspektů centrovosti: Intenzita pěšího pohybu, obslužnost MHD, funkční atraktory, reprezentativní charakter, bloková a rostlá struktura a příjemné a bezpečné prostředí pro chodce.

Každý aspekt zobrazuji na mapě jako vrstvu centrovosti a jejich překryvem vzniká stupňovitá hranice centra. Pomocí algoritmu zobrazuji skrytá místa zlomu, tedy místa, kde je hranice nejjasnější, kde mizí více vrstev centrovosti najednou. Taková místa jsou potenciální výzvou pro rozvoj a expanzi centra.

Protože se jednotlivé vrstvy centrovosti navzájem podporují (tam, kde je větší pohyb pěších, bude lépe profitovat více funkcí a pod.) bude ve zlomech pro centrum další rozvoj složitější. Tyto místa následně zkoumám v detailu, hledám původ jejich vzniku a navrhuji způsob uzdravení, či přizpůsobení.