Vítězslav Plavec / NADBAREVNÁ KRAJINA / JFK#27


Začalo mě fascinovat, jak různě barevné se nám objekty jeví v různých světelných podmínkách a to hlavně jak asymetricky se různě barevné objekty mění vůči sobě. To jak barevně se nám vnímaný objekt jeví, silně závisí na minimálně čtyřech faktorech. Dvou fyzikálních a dvou interpretačních. Spektrální mix zdrojového světla, vlnová délka pohlcovaná materiálem, kontrasty a tvar. Prací s těmito faktory je možné docílit nečekaných světelných situací.

Vytvořil jsem barevnou plochu širokou 6 metrů a vysokou 3,6 metrů rozdělenou horizontálně na dvě barevná pole. Umístění a poměr jsem zvolil tak, jak mi to pocitově nejvíce evokovalo horizont v krajině. Barvy jsou zvoleny tak, že jsou svými komplementárními kontrasty – „royal purple“ a „sunflower yellow“. Obě barvy jsou mixem dvou základních barev, kdy je ta nepoužitá základní barva použitá ve druhém mixu. V mixu, který se nachází v dolní části, není použitá modrá, která se na zemi obyčejně nenachází (i modrá hladina je spíše odrazem oblohy). V horní fialové není zase použitá zelená, která se na obloze nevyskytuje.

Na berevnou plochu svítím třemi led světly. Všechna svítí stejně a postupně mění barvu. Díky tomu, že je barva světla míchaná ze třech monospektrálních barev, dochází na barevné ploše k nečekaným změnám. Tato nadbarevná nestálá krajina je to i z toho důvodu, že právě rozhraní oblohy a země, je to místo, kde k těmto jevům v našich životech dochází nejvíce, ale na jejich iluzivnost už jsme si tak zvykli, že se ani nezamýšlíme nad tím, proč mají předměty jinou barvu v poledne a večer. Barevné iluze skrz den rytmizují naše životy. A právě i asi minutová sekvence změny barev v mé instalaci představuje jakýsi barevný cyklus dní.