Filip Čapek / MLÉKO/ASFALT / JFK#27


Semestrální práce Mléko/asfalt je série fotografií kaluží mléka doprovázená ateliérovou instalací zavěšeného bloku asfaltu nad bílou hladinou. Od původního ateliérového zadání „řád a chaos“ má práce dospěla k materiálovému a významovému kontrastu. Série mléčných kaluží vznikla v průběhu semestru jako intervence ve veřejném prostoru. Výstupem jsou tak fotografie doplněné o video záznam z procesu.

Tato práce má diváka vytrhnout z každodenní reality a donutit k vlastní interpretaci. Samotný proces byl zpočátku intuitivní, fascinován zejména materiálovým kontrastem. Až v průběhu vyvstaly i významové kontrasty mléka a asfaltu. Mou interpretací je ekologické téma, které je spjaté s plýtváním organického mléka oproti hrubé industriální povaze asfaltu, který pochází z ropy. Podstata tkví ve volbě symbolického mléka jako uměleckého materiálu.

Instalace, která vznikla v reakci na sérii kaluží mléka, má podtrhnout materiálový kontrast mléka a asfaltu. Minimalismus zde zdůrazňuje materialitu a vzájemné vztahy, které jsou zde od kaluží převráceny. Hrubost a tíha zavěšeného asfaltového bloku nad klidnou bílou hladinou davá vyznít rozdílným materiálům.