Anna Machátová / LESNÍ KOLUMBÁRIA / JFK#27


LESNÍ KOLUMBÁRIA – Riga, Lotyšsko

Mojí hlavní myšlenkou bylo neopírat se o jasně dané strukturální formy. Práce byla čistě intuitivní,
vycházela z náhody, s mírně řízenou reakcí ve vztahu k typologii, použitým materiálům a tradicím
hřbitova.

Snažila jsem se v procesu tvorby hledat posloupnosti, návaznosti prostorů a cest. Propojení mezi
nimi. Ovšem vždy s určitým přesahem. Cesty nás vedou. Ticho, ozvěna umocňuje prázdnotu. Slyšíme
pouze pomalu našlapující kroky pozůstalých, šplouchající vodu, severní vítr a utíkající čas