Max Mohl / Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí // JFK#26


PAMĚŤ MÍSTA A GENIUS LOCI

1850   ~   1924   ~   1960   ~   2021   ~   ?

Pro návštěvníky Sdruženého klubu Rabštejn je stávající dům místem se specifickou a nezaměnitelnou atmosférou. I přes své nevyhovující prostory a chátrající vzhled je místem mnoha vzpomínek, setkávání a především kulturního života v Kostelci. Budova v sobě skrývá krásu fragmentů různých funkcí a přeměn, kterými budova prošla ve své dlouhé historii.

Ačkoliv stávající dům je z architektonického a provozního hlediska nevyhovující, je ono zmíněné vrstvení tím, co dodává budově kouzlo kontinuity a paměti místa.

Nová přístavba provazuje staré a nové prostory do jednotného celku. Návrh od sebe neodděluje a neglorifikuje stavební části  z odlišných časových období, ale spojuje je do harmonického celku. Vybrané materiály a barevnost vytvářejí honosný a moderní kulturní dům bez ztráty svého příjemného charakteru a měřítka.