Jan Nyč / Transformace Adaptace // JFK#25


Ve své instalaci se zabývám přeložením přírodních pravidel ze světa rostlin. Ta jsou postavena v čistě virtuálním prostoru, ve kterém můžeme vnímat jistou simulaci naturálních vjemů. Ty mohou působit jemně až meditačně, ovšem důležitým aspektem je náhlá změna způsobená zvukem. Jeho funkce je doplňující a vyvolá akci a reakci,
která je náhodná. Tak jako se vše živé přizpůsobuje změnám, se i obraz mění formou šoku. Úlek je přirozenou obranyschopností, která spouští pud sebezáchovy a nutí nás se adaptovat. Zvuk vzniká sice reálnými činiteli, jeho reprodukce je však čistě virtuální. Jedná se o jakousi hru, kdy se zvuk stává kouzelníkem ovládající obraz.
Vše se nachází mimo nás, ale i tak jsme hlavními diváky děje, který probíhá.