Tomáš Zdvihal/Neues Bauhaus Museum Weimar // JFK #7

Neues Bauhaus Museum Weimar

Tomáš Zdvihal / 2.MAG.

Atelier: ing. arch. Jiří Buček, ing. arch. Filip Horatschke

Kruh se uzavírá

Po téměř 100 letech, kdy byla ve Weimaru založena škola Bauhaus, se německá vláda rozhodla, že podpoří vznik nové budovy muzea, která připomene historii tohoto vyjímečného hnutí a která se zároveň stane impulsem k pokračování v této tradici. Školní projekt je vypracován na základě mezinárodní architektonické soutěže.

Bauhaus je landmark!

Nedokončený předválečný urbanismus, horizontální stavby a rozlehlé plochy hitlerovského plánování, historické budovy muzeí, moderní kongresové centrum, rozsáhlý park s vodní plochou využívaný k pořádání koncertů.

Muzeum Bauhausu má mít mi mořádný význam. Musí se stát dominantou. Weimaru chybí landmark. Přeci Bauhaus je landmark!

Koncept

Deska muzea je natočena tak, aby narušovala okolní severo-jižní schéma. Navazuji na bauhausovskou práci s vrstvením objemů a linií v prostoru. Uvnitř štíhlé desky v přísné ortogonální mřížce vytvářím plno a prázdno. Plné objemy a linie se propisují do mondrianovsky pojaté fasády, která se otáčí k městu.

Expozice

Kontinuální cesta prostorem po lávkách a schodištích skrze plné prostory výstavních sálů. Průhledy uvnitř prázdného prostoru, průhledy škvírami ve fasádě na park a město. Cesta je zakončena na střeše s kavárnou a k nebi se otevírajícím prostorem vhodným pro pravidelná setkání nad sklenkou vína.

Provoz

Lávky a schodiště tvoří jednu cestu. Štěrbina v celé délce severní fasády obsahuje veškeré zázemí a servis včetně rychlých únikových schodišť a výtahů.

Fasáda

Je složena z betonových panelů. Spáry kolem plných objemů propouštějí ve dne světlo do prázdného vnitřního prostoru, v noci září do panoramatu Weimaru.

Tomáš Zdvihal