Anna Svobodová/ Prostor v koruně stromů// JFK #5

Prostor v koruně stromu

Stromy jsou od nejbližšího břehu vzdáleny 0,5 a 0,6 km. Přístup k nim je umožněn lávkou, která je 2 cm pod úrovní vodní hladiny. Důvodů je několik: lávka by neměla zbytečně odpoutávat pozornost od stromů a bezprostřední prostor kolem nich; samotná cesta k nim by neměla být nikterak zpříjemněna.

Lávka v blízkosti stromu vybíhá nad úroveň hladiny a tvoří kolem nich nepravidelný čtyřúhelník. Směr stran čtyřúhelníku symbolicky míří k významným místům v blízkosti vodního díla.

Stromy nejsou záměrně na dosah ruky.

Konstrukce je z dubového dřeva, které není náchylné na vodní prostředí. Povrch je opatřen vroubky, aby se zamezilo uklouznutí.

Stromy se nacházejí přímo uprostřed 3. nádrže vodního díla Nové Mlýny na Jižní Moravě.