Mikuláš Hapka/ řešení brownfieldu Poldi Kladno// JFK #6

Ve svém projektu chci upozornit na brownfield kladenských hutí, který se jako nekrotická tkáň rozkládá uprostřed tamní aglomerace. Jako řešení je často navrhována jeho náročná likvidace, ale oblast přitom má svojí nezpochybnitelnou historickou a kulturní (a estetickou) hodnotu. Proto jsem se rozhodl jít jinou cestou. Vycházeje ze starých mapových podkladů, stanovil jsem si páteřní prvky Kladenska, a brownfield znovu napojil na organismus města a okolí. Přesně na ty komunikace, které on sám přerušil. Do jejich nového průsečíku, pod bývalým zásobníkem na uhlí, vetknu rozhlednu. Tímto vším tak umožním místním obyvatelům objevit, prozkoumat a akceptovat novou dimenzi Kladna, která následně sama ožije.