Zuzana Koňasová/ cesty krajinou v Kostelci nad Orlicí// JFK #5

01 ESEJ /// ROZBOR MÍSTA A ÚKOLU

ZADÁNÍM BYLO VYTVOŘIT PARK V KOSTELCI NAD ORLICÍ, KTERÝ BY FUNGOVAL JAKO CENTRUM TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU SE ZAMĚŘENÍM NA EKOLOGII, REKREAČNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY, VZDĚLÁVÁNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE A UBYTOVÁNÍ.

LOKALITA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NA OKRAJI MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ. MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ JE STŘEDNĚ VELKÉ MĚSTO S 6225 OBYVATELI. TVOŘÍ PŘIROZENÉ SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A PRŮMYSLOVÉ CENTRUM SOUSTŘEDĚNÉHO OSÍDLENÍ V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR S VÝHODNOU GEOGRAFICKOU POLOHOU A DOBRÝM DOPRAVNÍM NAPOJENÍM. LEŽÍ CCA 30 KM OD HRADCE KRÁLOVÉ. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NAVAZUJE NA ZÁMECKÝ ANGLICKÝ PARK V MÍSTĚ BÝVALÉHO OBJEKTU VÚCHP V PÁSU ŠIROKÉM CCA 90M A DLOUHÉM CCA 400M. TERÉN JE V PŘEVÁŽNÉ ČÁSTI ROVINATÝ, NA JIŽNÍ STRANĚ PŘECHÁZÍ V TERÉNNÍ ZLOM O ROZDÍLU CCA 15M.

CHARAKTEREM JE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NEURČITÉ, NEIDENTIFIKOVATELNÉ PROSTŘEDÍ, BEZ VAZBY NA ZÁMEK A SOUSEDNÍ PŘÍRODNÍ PARK. AREÁL CHOVU A VÝZKUMU PRASAT JE ÚZEMÍM, KTERÉ VZNIKALO BEZ OHLEDU NA ZÁMEK A PŘÍRODNÍ PARK. BEZ JAKÝCHKOLIV VAZEB JDE O PRUH PRÁZDNÉ ZEMĚ, KTERÝ SE OBRACÍ ZÁDY JAK K PARKU, TAK K AREÁLU STÁVAJÍCÍHO VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU. ÚZEMÍ JE VSTUPNÍ BRANOU PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z ŠIROKÉHO OKOLÍ.

ÚKOLEM JE PROPOJIT ŘEŠENÉ ÚZEMÍ S PARKEM A AREÁLEM ZÁMKU. ZPŘÍSTUPNIT ÚZEMÍ K ŘECE ORLICI. DÁT ÚZEMÍ CHARAKTER A SMYSLUPLNOU NÁPLŇ, DALŠÍ ROZMĚR ATRAKTIVITY. NÁVRH BY MĚL NAPLNIT ROZŠÍŘENÍ „NABÍDKY“ ÚZEMÍ. JESTLIŽE JE ZÁMEK VYUŽÍVÁN PŘEVÁŽNĚ PRO JEDNORÁZOVÉ AKCE, JAKÝMI JSOU PROHLÍDKA ZÁMKU, VÝSTAVY, KONCERTY, SVATBY, TAK PARK JE KAŽDODENNÍM PROSTOREM PRO PROCHÁZKY A REKREACI MÍSTNÍCH OBYVATEL. PAK BY MĚLA BÝT NA ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NÁPLŇ, KTERÁ PROPOJUJE OBA TYTO ČASOVÉ HORIZONTY. UMOŽŇUJÍCÍ JEDNORÁZOVÉ PROJITÍ, JAKO ZÁVĚR PROHLÍDKY ZÁMKU A PARKU S NOVOU DIMENZÍ, ALE SOUČASNĚ NÁPLŇ TOHOTO ÚZEMÍ BY MĚLA NABÍDNOUT MOŽNOST SETRVAT, A TO OD PŮLDNE, PŘES VÍKEND AŽ K NĚKOLIKADENNÍM POBYTŮM. SOUČASNĚ BY SE MĚLO STÁT ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JASNOU A ZŘETELNOU SOUČÁSTÍ ZÁMKU S PARKEM, ABY TO BYL CELEK, KDE SE PROMĚŇUJE ATMOSFÉRA /OD „VZNEŠENOSTI“ ZÁMKU K JAKÉSI „OBYČEJNOSTI“, K CIVILNOSTI, K HRÁM, K AKTIVITĚ/. NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JIŽ NEBUDOU NÁVŠTĚVNÍCI JENOM KONZUMENTY HISTORIE, ALE STANOU SE SOUČÁSTÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ JIM UMOŽNÍ VLOŽIT SVÉ JÁ, BÝT AKTIVNÍ, POZNÁVAT A SOUČASNĚ TVOŘIT, ZAMÝŠLET SE, ZKOUMAT, OBJEVOVAT, ALE I BAVIT SE A HRÁT SI. NALEZENÍ ZÁBAVY I KLIDU. MÍSTO, KTERÉ UMOŽŇUJE MÍT SVÁ TAJEMSTVÍ. V HISTORII NENALEZNEME MODEL EKOLOGICKÝCH CENTER, JDE O SOUČASNÉ ZADÁNÍ, KTERÉ SE POŘÁD VYVÍJÍ A MÁ SVOU PROBLEMATIKU. OVŠEMŽE ALE V HISTORII NALEZNEME ARCHITEKTURU, KTERÁ V EKOLOGICKÝCH PRINCIPECH FUNGUJE A ČASTO JDE O NEJPŘIROZENĚJŠÍ, NEJNORMÁLNĚJŠÍ A NEJOBYČENĚJŠÍ ARCHITEKTURU.

03 ESEJ /// PROBLÉM A ŘEŠENÍ

PROBLEMATIKA ÚZEMÍ Z REGIONÁLNÍHO HLEDISKA

PROBLÉMEM NENÍ MIZENÍ BIODIVERZITY V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU, ALE BIODIVERZITY MÍSTNÍ, PODOBY KRAJINY, TAK JAK JI ZNÁME A JSME NA NI PO GENERACE ZVYKLÍ. PŘÍRODNÍ ROZMANITOST JE PODSTATNÁ.

HLAVNÍM PROBLÉMEM NENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ČI UBÝVÁNÍ DRUHŮ, ALE MIZENÍ KULTURNÍ, EXTENZIVNĚ OBDĚLÁVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY, NA KTEROU SE VÁŽE SPOUSTA DRUHŮ ORGANISMŮ. PROBLÉMEM JE PARADOXNĚ ŠÍŘENÍ DIVOKÉ PŘÍRODY NA ÚKOR TÉ KULTURNÍ.

 ZNOVU OBHOSPODAŘIT ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

 ZVIDITELNIT DŮLEŽITOST SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ PRO VEŘEJNOST

Ještě nedávno jezdily děti na prázdniny na venkov, dnes je pro ně koza či kráva exotické zvíře.

PROBLÉMATIKA ÚZEMÍ Z REGIONÁLNÍHO HLEDISKA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE NA SAMOTNÉM OKRAJI MĚSTA, TO ZNAMENÁ ZÁROVEŇ, ŽE JE I VSTUPNÍM PROSTOREM PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA. HLEDAT NÁPLŇ PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BYLO V PLNĚ FUNKČNÍM MĚSTĚ DOST KOMPLIKOVANÉ. PROTO MI PŘIŠLO LOGICKÉ VYTVOŘIT SPOJNICE MEZI HODNOTAMI MĚSTA A BLÍZKÉHO REGIONU A DÁT TOMU SYSTÉM. VYTVÁŘELA JSEM CESTY, KTERÉ VEDOU K HODNOTNÝM MÍSTŮM.

CÍLEM JE POUKÁZAT NA HODNOTY MÍSTA A JEHO OKOLÍ  NABÍDNOUT A SOUSTŘEDIT NA ÚZEMÍ TY NEJNORMÁLNĚJŠÍ A NEJOBYČENĚJŠÍ VZTAHY, KTERÉ NA MÍSTNÍM REGIONU FUNGOVALY A FUNGUJÍ  TÍM PODPOŘIT VZTAH ŽÁKŮ I OSTATNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ K OKOLÍ.

MÍSTO SE STÁVÁ OHNISKEM – PRŮSEČÍKEM CEST. MÍSTO JE JAKO OHNISKO (INTERDISCIPLINÁRNÍHO) SETKÁVÁNÍ. CENTREM AKTIVIT PRO VŠECHNY GENERACE. NÁVRH UPŘEDNOSTŇUJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÍSKÁVÁNÍM PRAKTICKÝCH INFORMACÍ, SCHOPNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. MÍSTO JE I KULTURNÍM MÍSTEM PRO SPOLEČENSKÉ AKCE.

CÍLEM JE UPOZORNIT NA HODNOTY MÍSTNÍHO REGIONU  FORMOU JSOU CESTY, KTERÉ ČLOVĚKA POVEDOU.

V NÁVRHU JSEM SE SNAŽILA, ABY NEVYZNĚL JAKO UČEBNICE EKOLOGIE, KTERÁ VNUCUJE NĚJAKÉ UVĚDOMĚNÍ…EKOLOGICKÉ VZTAHY A PRINCIPY SE PROJEVUJÍ VŠUDE KOLEM NÁS, PRÁVĚŽE V TOM NEJOBYČEJNĚJŠÍM PROTŘEDÍ, EKOLOGICKÉ PROGRAMY SE MOHOU DĚLAT V JAKÉMKOLIV PROSTŘEDÍ. PROTO MI PŘIŠLA NEJPODSTATNĚJŠÍ CESTA, NA KTERÉ SI MŮŽEME VŠIMAT NEUSTÁLÉHO PŮSOBENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ. PRO NÁVRH JE PŘÍNOSNĚ, ŽE KRAJINA SE STÁLE PROMĚŇUJE… POMOCÍ CEST UMOCNIT PŘOŽITEK KRAJINY.

KRAJINA JAKO MÍSTO (INTERDISCIPLINÁRNÍHO) SETKÁVÁNÍ. NÁVŠTĚVNÍK JE VRŽEN DO VELICE RŮZNORODÉHO PROSTŘEDÍ, ON MŮŽE TÍM PROSTŘEDÍM PROJÍT VELICE RYCHLE BEZ JAKÉHOKOLIV POVŠIMNUTÍ, NEBO PODROBNĚJI A PODROBNĚJI ZKOUMAT VZTAHY HLOUBĚJI A HLOUBĚJI. MŮŽE SI VYBRAT. CÍLENOU NÁPLNÍ MŮŽE BÝT VLASTNĚ COKOLIV A CÍLENOU SKUPINOU JSOU VŠICHNI LIDÉ: SENIOŘI, DĚTI, DOSPĚLÍ, HENDIKEPOVANÍ…PRO TYTO VŠECHNY JE PROSTŘEDÍ URČENO.

///

1 / CESTY

JSOU HLAVNÍ PODSTATOU NÁVRHU. VĚTŠINA CEST JE NAVRHOVÁNA PRO PĚŠÍ. CESTY JSOU HARMONICKY DYNAMICKÉ.

CESTY MAJÍ SVŮJ SYSTÉM. MAJÍ URČITÉ TÉMA, JAKO JE NAPŘÍKLAD: VODA, FLÓRA, FAUNA A AKTIVITA.

(LINIE) TÉMA VODA PROPOJUJE:

METEOROLOGICKÁ STANICE – OBNOVA SLEPÉHO RAMENE – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ŘEKA DIVOKÁ ORLICE – LABORATOŘE –DÍLNY – VODÁRNA – KOUPALIŠTĚ – HASIČI – ŠTĚDRÝ POTOK – UMĚLÁ VODNÍ NÁDRŽ – ČASTOLOVICKÉ RYBNÍKY, MOKŘINY A POTOKY V ZÁMECKÉM PARKU, ŘEKA BĚLÁ

(KÁMEN) TÉMA FLÓRA PROPOJUJE:

BYLINKOVÁ ZAHRADA – ZELENINOVÁ ZAHRADA – KOMPOST – LABORATOŘE – DÍLNY – SKLENÍKY – PARKY – PARKOVÁ KVĚTENA – BIOTOPY ČASTOLOVICKÝCH RYBNÍKŮ, MOKŘIN A POTOKŮ V ZÁMECKÉM PARKU, U ŘEKY BĚLA – HOSPODÁŘSKÝ LES – STŘEDISKO ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY MODRÝ DŮM – BIOCENTRUM 502 – STANOVIŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ROSTLIN – EKOLOGICKÉ CENTRUM SKLENÁŘKA – PŘÍRODNÍ PARK ORLICE – STARÉ DUBY – BIOKORIDOR – KRMNÉ PLODINY – SOŠ ZEMĚDĚLSKÁ

(PROVÁZEK) TÉMA FAUNA PROPOJUJE:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV CHOVU PRASAT- EKOFARMA – PASTVA – LABORATOŘE – PROSTOR PRO MOTÝLY – SOŠ ZEMĚDĚLSKÁ – KRMNÉ PLODINY – PROSTORY PRO PORANĚNÁ ZVÍŘATA – VÝBĚH PRO ZVĚŘ – MÍSTO NA ZABIJAČKU – PROSTOR NA GRILOVÁNÍ – EXPERIMENTÁLNÍ KUCHYŇ – RESTAURACE

(TYČE) TÉMA AKTIVITA PROPOJUJE:

TĚLOCVIČNA – KOMPLEX HER – ŘEKA DIVOKÁ ORLICE – ORLICKÉ HORY – ZÁMECKÉ PARKY – LABORATOŘE – DÍLNY – TĚLOCVIČNY – KOMPLEX HER A AKTIVIT – KOUPALIŠTĚ – SEYKORŮV PARK – SOKOLOVNA – STADION – ČASTOLOVICKÉ RYBNÍKY, ŘEKA BĚLÁ

ZHUŠŤUJE SE SMEŘEM K OHNISKU, K ŘEŠENÉMU ÚZEMI.

MATERIÁLY:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ:

– MULČOVACÍ KŮRA

– DŘEVĚNÁ

– PÍSEK

– VYŠLAPANÁ CESTA

PRO AUTA:

-ASFALT

2 / MEZIPROSTORY

JSOU PROSTORY MEZI CESTAMI

2A / ZAHRADY

JE HODNĚ DRUHOVĚ RŮZNORODÁ

KOPCE

NAVRHNUTÉ ROSTLINY:

KRMNÉ PLODINY:

LILEK BRAMBOR, KUKUŘICE SETÁ PRAVÁ, LIPNICE LUČNÍ, JETEL LUČNÍ, ŘEPA KRMNÁ, SMETANKA LÉKAŘSKÁ, DÝNĚ OBECNÁ, PŠENICE, JEČMEN SETÝ, OVES SETÝ, BOJÍMEK LUČNÍ,

BYLINKY A ZELENINA:

KEDLUBEN, KVĚTÁK, KAPUSTA HLÁVKOVÁ, KAPUSTA KADEŘAVÁ, DOBROMYSL OBECNÁ, MAJORÁNKA ZAHRADNÍ, BAZALKA, ŠPANÁT, PAŽITKA, MÁTA PEPRNÁ, LEVANDULE LÉKAŘSKÁ, PETRŽEL ZAHRADNÍ SALÁT HLAVKOVÝ HRÁCH SETÝ, ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ, TYMIÁN OBECNÝ, CIBULE KUCHYŇSKÁ, ČESNEK KUCHYŇSKÝ, FAZOLE ZAHRADNÍ, MANGOLD

HMATOVÁ ZAHRADA:

TYMIÁN OBECNÝ, CIBULE KUCHYŇSKÁ, KOPŘIVA DVOUDOMÁ, BRUSNICE BRUSINKA, TEŘZALKA TEČKOVANÁ, DOBROMYSL OBECNÁ, JUKA, MAJORÁNKA ZAHRADNÍ,

BAZALKA, TRÁVNIČKA PŘÍMOŘSKÁ, ZIMOSTRÁZ VŽDYZELENÝ, SMIL BÍLÝ, NETŘESK VÝBĚŽKATÝ, DIVIIZNA VELKOKJVĚTÁ, MÁTA PEPRNÁ, MATEŘÍDOUŠKA OBECNÁ, ACÉNA, PAŽITKA, PETŘŽEL ZAHRADNÍ, MEDUŇKA LEKAŘSKÁ, KOSTŘAVA SIVÁ, LEVANDULE LEKAŘSKÁ, ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ,

SVĚTLOMILNÉ ROSTLINY:

ROZRAZIL KLASNATÝ, LEVANDULE LÉKAŘSKÁ, TAŘICE SKALNÍ, MĚSÍČNICE VYTRVALÁ, KAVYL IVANŮV, TŘEZALKA TEČKOVANÁ, ROZRAZIL LÉKAŘSKÝ, MATEŘÍDOUŠKA OBECNÁ, SUCHOPÝREK ALPSKÝ, DIVIZNA VELKOKVĚTÁ, BĚLOZÁŘKA VĚTEVNATÁ, LOMIKÁMEN ZRNITÝ, KRUČINKA KŘÍDLATÁ, DOBROMYLS OBECNÁ, NETŘESK VÝBĚŽKATÝ, TRÁVNIČKA PŘÍMOŘSKÁ, KONIKLEC VELKOKVĚTÝ, PŘESLIČKA ROLNÍ.

STÍNOMILNÉ ROSTLINY:

JATERNÍK PODLÉŠKA, OSTRUŽNÍK MALINÍK, TŘEMDAVA BÍLÁ, MOCHNA BÍLÁ, DYMNIVKA DUTÁ, MAŘINKA VONNÁ, KAPRAĎ SAMEC, SASANKA HAJNÍ, OSTRUŽNÍKI, LESNÍ TRAVINY, PRVOSENKA JARNÍ

2B / BARÁKY

NA ŘEŠENÉM ÚZEMI JE NAVRŽENO CELKEM 6 BARÁKŮ, 10 DROBNYCH OBJEKTŮ A 1 STÁVAJÍCÍ STODOLA JE NAVRŽENA K REKONSTRUKCI, OBNOVENÍ A ROZŠÍŘENÍ JEJÍ FUNKCE O EKOFARMU. NAVRŽENÉ BARÁKY JSOU EXPERIMENTÁLNÍ KUCHYŇ, DÍLNA, LABORATOŘ, BYDLENÍ, KNIHOVNA S PŘEDNÁŠKOVOU MÍSTNOSTÍ A TĚLOCVIČNA.

2B / A / EXPERIMENTÁLNÍ KUCHYŇ

FUNGUJE VELICE JEDNODUŠE. ČLOVĚK VSTOUPÍ DO KUCHYNĚ, MÁ MOŽNOST SI ODLOŽIT DO ŠATNY SVRŠKY A DOSTANE SE DO HLAVNÍHO PROSTORU, KDE SE NACHAZÍ PROSTŘEDÍ PRO CCA 23 LIDÍ, V HLAVNÍ SPOLEČNÉ MÍSTNOSTI SE NACHÁZI DVA HLAVNÍ KUCHYŇSKÉ STOLY SE SPORÁKY A UMYVADLY, KDE LIDÉ MOHOU PŘIPRAVOVAT A UPRAVOVAT JÍDLO. KOLMO NA STOLY JE STŮL URČENÝ K OCHUTNÁVÁNÍ, DÁLE JE KOLMO NA STOLY POTŘEBNÉ ZÁZEMÍ JAKO JSOU LEDNICE, MRAZAKY, SUŠIČKA NA OVOCE, SKLADY SKOŘENÍM A OSTATNÍMI SUROVINAMI. VĚTŠINA MÍSTNOSTI SE DÁ OTEVŘÍT A LIDÉ MOHOU VYJÍT NA TERASU DO POLOSOUKROMÉHO PROSTORU, V POLOSOUKROMÉM PROSTORU SE TAKÉ NACHÁZÍ MÍSTO NA SEZENÍ, GRILOVÁNÍ A OHEŇ. Z MÍSTNOSTI KUCHYNĚ JE VCHOD DO SKLADU. ZA ŠATNAMI SE NACHÁZÍ ZÁZEMÍ S TOALETAMI. KUCHYŇ MÁ JEŠTĚ VEDLEJŠÍ VCHOD, KTERÝ UMOŽŇUJE PŘÍSTUP DO SKLADU. KONSTRUKCE JE DŘEVENÁ JEDNODUCHÁ.

2B / B / DÍLNA

DO DÍLNY SE VSTUPUJE PŘES ŠATNU. DÍLNA JE DIMENZOVANÁ PRO CCA 30 LIDÍ, DÁ SE V NÍ DĚLAT VŠECHNO. VE STŘEDU MÍSTNOSTI SE NACHÁZÍ OHNIŠTĚ VYUŽITELNÉ PRO PÁLENÍ. Z MÍSTNOSTI JE VSTUP DO SKLADU A TOALET. DILNA JE ZDĚNA, Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU, S PÁLENÝCH CIHEL, KTERÝ VYRÁBÍ FIRMA KNÍŽETE KINSKÉHO. STAVBA JE ZANOŘENA ZE 2/3 DO ZEMĚ. STŘECHU MÁ ZELENOU.

2B / C / LABORATOŘ

LABORATOŘ JE DIMENZOVANÁ PRO CCA 28 LIDÍ. DO HLAVNÍ MÍSTNOSTI SE VSTUPUJE PŘES ŠATNY…TAM SE NACHÁZÍ 2 HLAVNÍ STOLY SE ZÁZEMÍM. Z MÍSTNOSTI JE VSTUP DO SKLADU A TOALET.

2B / D / BYDLENÍ

BYDLENÍ JE NAVRHOVÁNO S KAPACITOU 40TI LŮŽEK. KONSTRUKCE JE DŘEVĚNA.

2B / E / KNIHOVNA S PŘEDNÁŠKOVOU MÍSTNOSTÍ

V CENTRU BUDOVY JE PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST, OKOLO JE KNIHOVNA. KONSTRUKCE JE DŘEVĚNÁ, VĚTŠINA FASÁDY JE PROSKLENÁ.

2B / F / TĚLOCVIČNA

TĚLOCVIČNA MÁ JEDNU HLAVNÍ VELKOU TĚLOCVIČNU, DVĚ MALÉ, SKLAD PRO SPORTOVNÍ POTŘEBY SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, ŠATNU A V PRVNÍM PATŘE TRIBUNU. KONSTRUKCE JE DŘEVĚNÁ.

2C / TŘEŠNIČKY

DROBNÉ OBJEKTY JSOU INSPIROVÁNY ZAHRADNÍMI A LESNÍMI OBJEKTY, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD POSED, KŮLNA, SKLENÍK, KRMELEC,ATD.

3 / ZASTŘEŠENÉ PARKOVIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ JE DIMENZOVÁNO PRO 20 AUT A 2 AUTOBUSY. ČILI JE PLÁNOVÁNO PRO KAPACITU CCA 200 LIDI, TAKŽE BY MĚLA KAPACITA STAČIT JAK PRO OBSLUHU NÁVŠTĚVNÍKŮ EKOPARKU, TAK PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZÁMKU, PARKU A PŘÍLOŽITOSTNÝCH AKCÍ JAKO JE NAPŘÍKLAD SVATBA. PARKOVIŠTĚ JSEM NAVRHOVALA CO ROZSAHOVĚ NEJMINIMÁLNĚJŠÍ, PONĚVADŽ PLOCHA ZAHRADY JE PRO MĚ VÍCE HODNOTNÁ NĚŽ PLOCHA PARKOVIŠTĚ. PARKOVIŠTĚ JE ZASTŘEŠENÉ SE ZELENOU STŘECHOU.