Bohuslav Strejc/ Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu// JFK #3

ateliér: Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. / Ing.arch. Vladimír Balda

Zlatá brána

Koncept

Objekt je navžen jako vstupní brána do jiného státu. Nejen fyzickou ale i obchodní a diplomatickou. Prolamování fasády tvoří pomyslný trychtýř, který umocňuje směřování do otvoru brány. Dalším cílem je vytvořit návaznost na tradice hradů v českých zemích. Objekt je koncipován jako pevnost se zahradou v jejím jádru.

Kompozice

řešený objekt se nachází v zelené zóně města Washington D.C.. Okolní zástavbu ambasády tvoří solitérní budovy stejného využití pro ostatní země. Objekty ambasády jsou situovány rovnoběžně se Spring of Freedom Street. Umocňují tak podélný charakter přilehlé ulice. Při vstupu do objektu je po levé straně konzulární oddělení a po pravé straně vrátnice. Konzulární oddělení je přístupné přimo ze Spring of Freedom Street. Za ochranným plotem a pomyslnou hradbou tvořenou konzulárním oddělením a vrátnicí se nachází hlavní budova ambasády. V této čtyřpodlažní budově je vytvořen otvor přes dvě patra, do nejž je zasazena jednopodlažní budova reprezentační části s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování. Tato budova plní zároven funkci vstupní i pro administrativní část. Objekt repre části uzavírá objekt pro bydlení zaměstanců ambasády o 4 nadzemních podlažích, z části podsklepený. Tato budova je zasazena do terénu tak, že 2 patra jsou z jižní strany plně pod zemí. Tyto 3 objekty a masivní stěna na západní straně obklopuje reprezentační zahradu a vytváří tak chráněnou intimní zónu pro repre akce i odpočinek.

Materiálové řešení

Převážnou část objektu tvoří pohledový beton, který symbolizuje stabilitu. Po získání patiny tak umocní charakter dlohověkosti a „oprýskané pevnosti“. V kontrastu s betonem je řešena lehká zavěšená fasáda, která je ze skleněných tabulí se zlatým potiskem. Lesk a jas fasády odráží okolí a vytváří tak určítou symbiózu s ním.