Jindřich Traugott/ Papírová stolička POP// JFK #3

Jindřich Traugott

ateliér: prof.Ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel / Ing.arch. Martin Šaml

Samotné genezi samorozkládací stoličky předcházela hluboká analýza kukuřice. Po několika pozorováních vyšlo najevo, že zrnko kukuřice zůstává v klidu a následně se ve velmi krátkém čase promění v popcorn. Stejný mechanizmus byl aplikován na sedací nábytek: Papírová deska nevykazuje žádné známky pohybu, když najednou BUM! PRÁSK! POP! jediným pohybem se z ní stane lehká, přec bytelná stolička.

kontakt: stokrle@gmail.com