Gabriela Králová/ IMOV/ Lanzarote// JFK #5

Gabriela Králová / 4.ročník FUA TUL / ZS 2010/2011 / Ateliér Ing. arch. Antonína Nováka

IMOV/ International museum of volcanoes / Lanzarote

„1. září 1730 mezi devátou a desátou hodinou se země rozestoupila a již druhý den tu vyrostla hora značné výšky. Za několik dní se otevřel druhý jícen…“ (zpráva očitého svědka o vzniku Montanas del Fuego)

Krajina

Krátery vyrovnané do řady vyznačují polohu hluboké průrvy v zemské kůře, kterou může pronikat tavenina. Toto vulkanické pohoří na Lanzarote bylo v roce 1974 vyhlášeno Národním parkem Timanfaya. Přímo v jeho jádru má vzniknout Mezinárodní muzeum vulkánů jako reprezentativní, občerstvovací a informační bod, který naláká turisty a doplní vyhlídkové trasy (na velbloudu a autobusem).

Důležitým úkolem bylo najít v tomto Národním parku vhodné místo.

Místo

Jedním z významných kritérií výběru místa jsou výhledy charakteristické pro tuto oblast. Poslední kráter na ose nabízí kontrast mezi dynamikou do ruda zbarvených kráterů seřazených za sebou (zakončených nejvyšším kráterem Montana del Fuego) a na druhé straně popraskaný šedý téměř rovný lávový povrch. Jakobychom mohli pocítit zuřivost sopečného výbuchu a následné prázdno, klid a ticho, které po sobě výbuch sopky zanechá. Toto prázdno se o kousek dále ztratí v moři. Místo se nachází v polovině hlavní turistické trasy Národního parku, navíc vedle existující cesty.

Koncept

Navrhovaná budova zakončuje cestu, která vede na vyhlídku, a vytváří jakýsi most mezi dvěma vrcholky. Zároveň se stane průsvitnou zdí rozdělující dvě kontrastní panoramata. Důležitým prvkem jsou rampy, které střídavě nabízejí buď pouze jeden nebo druhý výhled. V patrech – se pak otevře pohled na obě strany, jak na klidnou ztuhlou lávu, tak na osu kráterů. Okolní krajina tvoří součást výstavy, vizuálně i hmatově jako boční strany budovy. Vnitřní prostor je co nejvíce otevřen. V budově se nachází dva vstupy. Hlavní vstup je situován ve vyšší úrovni, vedlejší níže. Vedlejší vstup je určen pro zásobování a v případě speciálních akcí v muzeu je možno jej použít jako jediný vstup a polovinu muzea (permanentní expozice + restaurace) zavřít. Může tak samostatně fungovat jen konferenční místnost, dočasná expozice a kavárna.

Program

kavárna 215 m2

malé foyer 300 m2

multifunkční sál 170 m2

dočasná expozice 130 m2

shop 180 m2

velké foyer 445 m2

šatny 85 m2

kanceláře 110 m2

permanentní expozice 500m2

restaurace se zázemím 290 m2

Materiály

– konstrukční systém sloupový podélný (železobeton)

– ocelobetonové stropy

– 2 výtahy tvořící jádro

– vnitřní objemy z průsvitného corianu Dupont na hliníkové konstrukci

– multifunkční a audiovizuální sál opatřeny speciální průsvitnou akustickou stěnou