Stanislav Pech/Visuté zahrady Šporkovy // JFK #8

TOPOGRAFIE VŽDY SILNĚ PŘEDURČUJE ARCHITEKTURU. SÍDLA VE SVAHU SE VYZNAČUJÍ SOUBOJEM S NEROVNOSTÍ, VYTVÁŘEJÍ VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE -SCHODY, VÝTAHY, LANOVKY, RAMPY… ALE PŘEDEVŠÍM PLOŠINY. VELMI PŘIROZENĚ SE Z JEDNOTLIVÝCH PLOŠIN TVOŘÍ TERASY, IMPOZANTNÍ VÍTĚZSTVÍ ČLOVĚKA NAD ŮHLEM. DO TÉTO PŘIROZENÉ STRUKTURY JSEM VNESL DALŠÍ, LINIE VINIC. TY VYTVOŘILI PRAVIDELNÝ RASTR ZDÍ V ROZESTUPU TŘÍ METRŮ. MEZERY MEZI ZDMI SE ZAČALY PLNIT OBJEKTY, PROSTOR MEZI ZDMI DOSTÁVÁ OBSAH. ZDI -LINIE VINIC – TO JE JASNÝ TVRDÝ GEOMETRICKÝ KONCEPT, JEHO VYPLŇOVÁNÍ JE DĚJ ORGANICKÝ, DĚJE SE NA ZÁKLADĚ POTŘEBY A MOŽNOSTI.

BAROKNÍ KONCEPCE KUKS ROZDĚLUJE OBLAST NA STRANU ŽIVÝCH (BÝVALÉ LÁZNĚ) A STRANU MRTVÝCH (HOSPITAL). CESTA OD BÝVALÉHO HOSPITALU K ZÁMKU JE PAK CHÁPÁNA JAKO OSA ŽIVOTA. PRÁVĚ NA TÉTO OSE STAVÍM NOVOU BUDOVU, V SRDCI BÝVALÝCH LÁZNÍ, JE TO JAKÁSI RESUSCITACE STRANY ŽIVÝCH.

JEDNÁ SE O HOTEL A PŘIDRUŽENÉ PROVOZY. SAMOTNÝ HOTEL VŠAK TVOŘÍ POUZE RECEPCE A POKOJE. RESTAURACE, KAVÁRNA, SAUNY, BAZÉN, OBCHOD I ZAHRADY JSOU URČENY PRO HOTEL I VEŘEJNOSTI. CELÝ OBJEKT, KTERÝ ZAČÍNÁ U LABE A KONČÍ NA VRCHOLKU KOPCE JE PRŮCHOZÍ, JSOU ZDE UZAVŘENÉ KOMUNIKACE HOTELU I VEŘEJNÉ V PODOBĚ VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ. PŘEDEVŠÍM ZDE ČLOVĚK NALEZNE MNOHO MÍST K ZASTAVENÍ A ODPOČINKU (ZAHRADY, NÁMŠSTÍČKO U PRAMENE) A TAKÉ JIŽ ZMÍNĚNÉ PROVOZY.