Libor Šenekel/Památník Václava Havla // JFK #8

Umístění projektu logicky navazuje na základní místa působení Václava Havla. Pomyslný trojúhelník tvořený Havlovým bytem na nábřeží a intelektuálně divadelním centrem umělecké komunity, jíž byl Havel po desetiletí jednou z hlavních osobností na pravém břehu Vltavy a Pražským hradem, kde působil ve své prezidentské funkci na levém břehu řeky, představuje ideální průsečík všech životních rolí bývalého prezidenta.

Václav Havel se pro mnohé stal nezapomenutelným symbolem vzdoru a lidského odhodlání, které nám připomíná, že i jeden člověk je schopný velkých skutků. Stejně tak, jako dnes stojí památník proti ohromné síle vody, která se jej snaží pohltit, stál kdysi Václav Havel s mnoha dalšími proti utlačující síle komunismu. Památník samotný má v lidech vzbuzovat mnoho pocitů, fascinovat při pohledu z nábřeží, vzbuzovat strach a zároveň odvahu při vstupu do jeho nitra mezi masu vody, lákat krokem do neznáma. Stejné pocity nezažíval jen Václav Havel, ale i miliony lidí, kteří se přidali k boji proti utlačování a bezpráví. Památník je symbolem lidského odhodlání, toho, že i jeden člověk dokáže změnit chod dějin…..

Památník v bodech:

Památník je dobře viditelný z Pražského hradu a celého nábřeží, jeho dno je však možné pozorovat pouze z Karlova mostu a mostu Legií.

Přístup je možný na lodičce, celé okolí Střeleckého ostrova je bezplavbovým územím, kde je povolen pouze pohyb menších lodí a šlapadel.

Do památníku se sestupuje po schodišti, které tvoří tenký kovový rošt, není tak narušena architektonická čistota památníku. Ze stejného materiálu je i spodní pochozí linie, která je nepatrně ponořená pod vodní hladinu a vytváří tak efekt chození po vodě.

Hloubka je dána výškou průměrného člověka, tak aby člověk procházející interiérem památníku měl stávající hladinu Vltavy v úrovni očí.

Voda proudí do památníku po celém jeho obvodu, následně odtéká odvodňovacími otvory, které jsou napojeny na potrubní systém, který pod Novotného lávkou odvádí vodu zpět do řeky. Každý odvodňovací otvor je chráněn mřížkou, aby nedocházelo k zanášení. Novotného lávka je díky vysokému rozdílu hladin ideálním místem pro vypouštění vody bez použití jiných pomocných zařízení. Místo zároveň nabízí velikou rezervu při zvýšeném průtoku Vltavy.

Noční osvětlení zajišťuje pás led diod, který je umístěný v místě dopadu vody na vodní hladinu uvnitř památníku, díky tomuto umístění se světlo šíří rovnoměrně po celém vodopádu.