Jakub Dvořák/Bylinková zahrada // JFK #8

Zanedbaná zahrada ležící ve Frýdlantské ulici má krásně tajemnou atmosféru, kterou kazí neupravenost místa a zchátralá budova v čele. V zahradě roste památný strom, který místu dodává ono kouzlo. Sama ulice působí velmi příjemně. Cestu lemují lékárny, restaurace, květinářství a obchod s biopotravinami. Atmosféra a složení obchůdků mě napověděly při řešení mého návrhu.

Do zahrady jsem navrhl bylinkářství. (zdraví+ jídlo+ stará příjemná atmosféra-> bylinky) Svůj zásah jsem chtěl co nejšetrněji vsadit do zahrady. Proto jsem dynamickou křivkou obkroužil strom stojící „uprostřed“a využil pouze plochu přilehající k zástavbě. Nakloněná rovina vybízí kolemjdoucí k relaxaci (příjemné posezení ve vůni bylinek, které ji porůstají). Plochu, kterou jsem na projekt využil, nahradím zelenou střechou, ta vykompenzuje zastavěnou část zahrady. Střecha zároveň slouží k pěstování odolnějších bylin. Bylinkářství funguje samoobslužně (tak má zákazník lepší kontakt s nabízeným zbožím). Velký vnitřní prostor slouží k prodeji živých bylinek.

Bylinkářství je jedno z nestarších léčitelství a spousta lidí se na něj dnes obrací jako na alternativní metodu.