Marek Nedělka/Sustainable Living Centre // JFK#9

Na pozemku centra existují dvě ruiny, které ve svém projektu využívám a rekonstruuji je. Mým hlavním zásahem je vystavění dvou nových hmot  – společenského domu a pokojů pro hosty.
Veškerý život komunity soustřeďuji do společenského domu, který je velkým volným prostorem se skleněnými zdmi otevřenými do krajiny a vznášející se břidlicovou střechou.
Tento přímý kontakt s krajinou je důležitou mantrou pro téma udržitelnosti. Prosté umístění nových objektů kolmo k ruinám vytvořilo venkovní prostory s tolik odlišným charakterem.
Uzavřený divoký dvůr a volný výhled do krajiny o pár kroků dál.
There are two ruins which exists on the site of the SLC. Iím reusing and reconstructing them. My main intervention are two new spaces. Multi-purpose space and guest rooms. All activities are put in the generous multi-purpose space with glass walls. It seem like the slate roof is floating and you can always feel in touch with the countryside and a whole area of SLC.
To be in close touch with the land is an important topic for a sustainability. You can naturally feel it during a dinner, a lecture or reading a book.
Setting of those two new objects on its places create space with diverse character. Wild courtyard and a beautiful open view a few steps away.